Блоги

Версія для друку [3] Відіслати другу [4] 30.09.2015 17:56  Білий Юрій [5]

Вивчаємо інтереси соціальних партнерів

Цей блог доповнює статтю «Що таке соціальне партнерство [6]?» та надає нашим учасникам тренінгів важливу підказку про те, яким чином можна залучити соціальних партнерів до підтримки власних проектів або бізнес-планів з метою їх практичної реалізації.

 

Згадаємо, що аналіз історичних форм кооперації дозволяє говорити про те, що партнерство слід розглядати в цивілізаційному контексті. Саме в сучасному світі різні соціуми виявляються перед численними викликами: підвищений ступінь соціальної, культурної, економічної мобільності, яка підсилюється виникненням екологічних ризиків, нерівномірністю доступу до життєвих благ, виснаженістю природних ресурсів та інше, що піднімає проблему партнерства на якісно новий рівень.

Так, соціальне партнерство виникає тоді, коли представники різних секторів починають працювати над вирішенням спільних проблем, усвідомлюючи, що це вигідно кожній групі та суспільству, в цілому.

Розробляючи соціальні проекти та бізнес-плани з метою ефективної їх реалізації та залучення наявних ресурсів, необхідно враховувати інтереси всіх учасників соціального партнерства.

 Пропоную для прикладу розглянути потенційні інтереси трьох секторів: держави, бізнесу та громади.

Державний сектор зацікавлений в отриманні податків (податок на прибуток, на власність тощо), створенні і забезпечення умов для справедливої конкуренції. Державі потрібен контроль за дотриманням учасниками ринку антимонопольного законодавства.Потрібне забезпечення повної зайнятості та справедливих трудових стосунків.

Представники бізнес-сектору, в першу чергу, зацікавлені у розподілі прибутків, випуску та перерозподілі акцій, ліквідації активів, в отриманні процентного доходу за позиками і прибутку від інвестицій. Також вони хочуть мати можливість підтримки свого бізнесу та розвивати професійні стосунки,  управляти бізнесом, відповідно до сучасних умов.

Громада зацікавлена в отриманні якісних товарів і послуг, полегшенні процедури отримання споживчого кредиту, впровадженні культурних і доброчинних проектів, участі в ініціативах з розвитку суспільства, в цілому, налагодженні творчих контактів між державою і бізнесом з метою поглиблення взаєморозуміння.

Таким чином, можна зробити головний висновок, що соціальне партнерство - це усвідомлене бажання сторін дійти взаєморозуміння, погоджуватися на компроміси, співпрацювати заради соціального миру, що є важливою передумовою поступального розвитку економіки, а отже, і підвищення якості життя.

Так, впроваджуючи власні соціальні проекти та бізнес-плани ми повинні свідомо впливати на розвиток соціально-трудових відносини як одного з чинників, завдяки якому досягається стабільний і сталий розвиток суспільства в процесі їх колективно-договірного регулювання, що в свою чергу буде впливати на формування ефективного соціального партнерства в цілому.

Дякую за увагу та бажаю стати повноправним учасником соціального партнерства!


08.05.2020 - Поради з дистанційного спілкування з клієнтами [7]

24.09.2018 - Залучення молоді до розвитку соціального підприємництва [8]

30.06.2015 - Як долучитись до діяльності громади [9]

30.04.2015 - Дієвий фандрейзинг [10]

27.03.2015 - Центри Європейської інформації – важливий інформаційний ресурс [11]